fbpx

BAR GOCHO

Gin no Ryuu no Se ni Notte / Miyuki Nakajima covered by GOCHO Futoshi

The YouTube program "BAR Gocho" That GOCHO Futoshi sings Japanese famous songs by playing guitar.
This time, He covered Miyuki Nakajima's "Gin no Ryuu no Se ni Notte".

This time, the original song that he covered is here.

"Gin no Ryuu no Se ni Notte"

Words : Miyuki Nakajima / Music : Miyuki Nakajima

Amazon Music

https://amzn.to/373YiWO

 

Illustration by KAJITANI Rei

-BAR GOCHO
-, ,